บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

- รับสมัคร พนักงานTrue Shop ในตำแหน่งพนักงานขาย สาขา...

- True shop เซนทรัล อุบลราชธานี (outsource)

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานT...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานT...

- true shop โคราช

- true shop เลย

- true shop ระยอง

- true shop ระยอง 8

- true shop ชลบุรี 3

- true shop ชลบุรี 2

- true shop ชลบุรี 1

...ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ อีก...