JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าฝึกการรักษาความปลอดภัย

23 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แพงใหญ่, เหล่าเสือโก้ก)

พนักงานเรียงสินค้า,นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานประจำออฟฟิต

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

พนักงานขาย

14 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ราชประชานุเคราะห์32
อุบลราชธานี
(, เมือง)

พนักงานผลิต

2 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(โพธิ์ไทร, โพธิ์ไทร)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(ต.ฝางคำ, อ. สิรินธร)

นิติกร พนักงานขาย กราฟฟิก

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาคำ, ศรีเมืองใหม่)

Sales and Service Officer (ประจำสาขาเซ็นทรัล จ.อุบลราชธานี )

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองแสงใหญ่, โขงเจียม)

งานบริการ พนักงานขาย สินเชื่อ

23 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.กาบิน, อ.กุดข้าวปุ้น)

ธุรการ ฝ่ายกฎหมาย

23 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัญฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

20 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(นาเลิน, ศรีเมืองใหม่)

พนักงานขาย

15 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

ธรการ , อื่นๆ

15 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ข้าวปุ้น, กุดข้าวปุ้น)

ธุระการ,บุคคล,เสมียน

14 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองสิม, เขมราฐ)

พนักงานประจำ

13 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(อ่างศิลา, พิบูล)

พนักงานขาย marketing

9 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ธุระการ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ตบหู, เดชอุดม)

พนักงานทั่วไป

22 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

อะไรก็ได้

21 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

สินเชื่อ

21 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

เกี่ยวกับกฎหมาย หรือตำแหน่งอื่นๆ

21 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพนเมือง, เหล่าเสือโก้ก)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |