JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ทุก​อย่าง

12 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์​ 
ราชภัฏ​อุบล​ราชธานี​
อุบลราชธานี
(บุ่งไหม​, วารินชำราบ)

นิติกร

26 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรฺ 
ม.มหาสารคาใ
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่ยึดรถ

23 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.โนนกาเล็น, อ.สำโรง)

พนักงานขาย,การตลาด,ประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยเฉลิมกาญนา
อุบลราชธานี
(ต.ในเมือง, เมือง)

ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการ การตลาด ฝ่ายกฏหมาย

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานเช็คสต๊อค,ขาย

26 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มรภ.อุบลราชธ
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

25 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มรภ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หัวนา, เขมราฐ)

บุคคล ธุรการ

24 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(ธาตุ, วารินชำราบ)

ดูแลผู้สูงอายุ

24 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยเฉลิมกาญนา
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ดูแลคยชรา

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยเฉลิมกาญนา
อุบลราชธานี
(ต.ในเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์,งานธุรการ,งานเอกสาร

6 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย

5 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(นาคาย, ตาลสุม)

ต้อนรับ,ดูแลคนชราหรือพิการต่างชาติหรือไทย,สอนภาษาอังกฤษ,ทำเบเกอรี่หรือสอนทำเบเกอรี่,นวดและอื่นๆ

26 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
วิทยาลัยเฉลิมกาญนา
อุบลราชธานี
(ในเมือง, ในเมือง)

กฎหมาย เร่งรัดหนี้สิน ธุรการ

23 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ฝ่ายกฏหมาย/เร่งรัดหนี้สิน/ฝ่ายสินเชื่อ/ฝ่ายพัสดุ

17 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

การตลาด

15 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบริหาีงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ก่อเอ้, เขื่องใน)

พนักงานขาย ธุรการ

13 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

ธุรการ,เลขาฯ,พนักงานขาย

23 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

บุคคล ธุรการ ที่ปรึกษา ผู้ช่วย หัวหน้า

5 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ดอนจิก, พิบูลมังสาหาร)

ทรัพยกรบุคคล,นิติกร,เจ้าหน้าที่เรียกร้อง

1 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(กุดประทาย, เดชอุดม)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |