JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

14 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร. นาจะหลวย
อุบลราชธานี
(นาจะหลวย, นาจะหลวย)

เสิร์ฟ,แม่บ้าน,ล้างจาน

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านแหลมทอง
อุบลราชธานี
(โนนก่อ, สิรินธร)

สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พนักงานอาหารสัตว์

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สัตว์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวารคาม
อุบลราชธานี
(หนองเหล่า, เขื่องใน)

ช่างทั่วไป

14 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
หนองขอนวิทยา
อุบลราชธานี
(หนองขอน, เมือง)

พนักงานบริการลูกค้า/บุคคล/ธุรการ

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การปกครอง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ม่วงสามสิบ, ม่วงสามสิบ)

เขียนแบบ

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ช่างโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบล.ห้วยไผ่, โขงเจียม)

พนง บริการลูกค้า

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลับราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ม่วงสามสิบ, ม่วงสามสิบ)

พนักงานขาย

14 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ราชประชานุเคราะห์32
อุบลราชธานี
(, เมือง)

ขับรถ

14 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโพนทอง
อุบลราชธานี
(บ้านไทย, เขื่องใน)

พนักงาน

14 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(ทรายมูล, พิบูลมังสาหาร)

ฝ่ายผลิต

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
อุบลราชธานี
(ห้วยข่า, บณฑริก)

ผู้ช่วย

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(คำเจริญ, ตระการพืชผล)

ฝ่ายผลิต,พนักงานบริการ

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนนารีนุกูล
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

การตลาด,แคชเชียร์,พนักงานขาย

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองช้างใหญ่, ม่วงสามสิบ)

พนักงานขาย

13 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร. บ้านคำขวาง
อุบลราชธานี
(คำวาง, วาริน)

พนักงานขาย

13 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนังงานขาย

13 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชฎัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ถ้ำแข้, ตระการพืชผล)

ครูผู้สอน

13 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ค้อน้อย, สำโรง)

ฝ่ายผลิต

13 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงสำโรงวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ค้อน้อย, สำโรง)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>