JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

27 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา คหกรรมบริการ 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.ยางสักกระโพหลุ่ม, อ.ม่วงสามสิบ)

ช่างเทคนิค;ช่างซ้อมบำรุง;พนังงานขับรถ

27 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(หนองบัวฮี, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย

27 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
(นาเลิง, ม่วงสามสิบ)

ฝ่ายผลิต

27 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหว้าน
อุบลราชธานี
(ต.สำโรง, อ.สำโรง)

พนักงานขาย บริการลูกค้า

27 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
มหาวิทยาลักการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
อุบลราชธานี
(โนนกลาง, สำโรง)

โฟร์แมน ประสบการณ์1ปี บจม พฤษาเรียลเอสจำกัดมาหาชน เงินเดือนสามารถต่อรองได้

26 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(คันไร่, )

พนักงานขาย , ฝ่ายบุคคล , สำรวจตลาด

26 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การปกครอง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เเจระเเม, เมือง)

Graphics Design

26 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา - 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ขับรถบรรทุก

26 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านหนองกุง
อุบลราชธานี
(หนองกุง, ตาลสุม)

ครู

25 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นิคม, สิรินธร)

พนักงานขาย

25 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
อุบลราชธานี
(หนองกุง, ตาลสุม)

พนักงานทั่วไป การตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

25 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(ศรีสุข, เขื่องใน)

การตลาด

25 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(สร้างถ่อ, เขื่องใน)

ธุรการ

25 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์, บุณฑริก)

พนักงานขาย

25 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา พณิชยการ 
เทคโนโลยีราชพฤกษ์เดชอุดม
อุบลราชธานี
(นากระแซง, เดชอุดม)

ร.ป.ภ

25 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่งไป 
โรงเรียนประทาย
อุบลราชธานี
(หนองขอน, เมือง)

เด็กเสร็ฟ

24 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านหนองบั่ว
อุบลราชธานี
(แก่งเค็ง, กุดข้าวปุ้น)

พนักงานบริการพนักงานขาย

24 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนธัญบุรี
อุบลราชธานี
(ต. ธาตุน้อย, อ เขื่อนใน)

พนักงานขาย

24 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนอำเภอศรีราชา
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

ผู้จัดการฝึกหัด พนักงานขาย พนักงานบริการ

24 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
บุณฑริกวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>