JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

25 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ค้อทอง, เขื่องใน)

พนักงานขาย ธุรการ

25 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(โนนสววรค์, นาจะหลวย)

พนักงานขาย

25 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การจัดการสำนักงาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานออฟฟิศ,พนักงานขาย ,จัดซื้อ ,ประชาสัมพันธ์ ,แคชเชียร์

25 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองบ่อ, เมืองอุบลราชธานี)

พนักงานขาย,pc

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านนาเมือง
อุบลราชธานี
(คำน้ำแซบ, วารินชำราบ)

บันทึกข้อมูล

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ท่าลาด, วารินชำราบ)

marketing,การตลาด,ผู้บริหาร

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์, พิบูลมังสาหาร)

บริการ

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านหนองแก
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

พนักงานขาย

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

พนักงานขาย

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
อุบลราชธานี
(ต.หว้ยข่า, อ.บุณฑริก)

การบัญชี

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ธาตุน้อย, เขื่องใน)

คอม

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต & คิวซี

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
อุบลราชธานี
(สว่าง, สว่างวีระวงศ์)

แคชเชียร์ พนักงานขาย

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไผ่ใหญ่, ไผ่ใหญ่)

พนักงานบัญชี

24 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์กลาง, โขงเจียม)

พนักงานขาย

23 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย, เสิร์ฟ, แม่บ้าน

23 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
รร.ศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(คำไหล, ศรีเมืองใหม่)

พนักงานบัญชี

23 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนอาเวมารีอา
อุบลราชธานี
(วาริน, วาริน)

บัญชี ธุรการ

23 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
ชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี
(ยางสักกระโพหลุ่ม, ม่วงสามสิบ)

พนักงาน

23 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทศบาลวารินวิชาชาติ
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>